Pressemeddelse 17. dec 2018 – Sidste nyt om udvikling i Ørum

Som det fremgår, så arbejder vi i styregruppen for ”Udvikling i Ørum” videre med nogle af de forslag, der kom frem til workshoppen.

Vi har til, at starte med udvalgt 5 områder og sat nogle tovholdere på hvert område. Hvis du har lyst til at hjælpe til med at arbejde for byens udvikling, og brænder for et af nedenstående områder, er du velkommen til at kontakte tovholderne.

Hvis du vil vide mere, kan du læse referatet fra vores møde med nogle medarbejdere fra kommunen nedenfor.

De 5 områder og tovholdere er:

Futdalen (Morten, 25152755 og Henrik 20183655)

Torvet (Arne, 30941857 og Niels, 21497752)

Kunstofbane og måltavle (Sarah, 28583650 og Maiken, 22294460)

Legeplads ved TjeleCenteret (Christian, 51938665; Peter, 21172597 og Mett 24947181)

Bypedeller (David, 20951399) davidcroft.dk@gmail.com

 

Herunder ses Kommunens oplæg, samt invitationen til de 4 byer i pilotprojektet – udover invitationen kan du se alt råt samt redigeret materiale fra workshoppen d. 8/10 – 18

Mvh Styregruppen

Ørum – første databehandling (1)

Aftaler fra udviklingsdialogmøde 2611.2018

Udviklings Workshop første databehandling

Invitation pilotprojekt lokale udviklingsplaner

Udviklings Workshop – Ørum rå data