Omegnen byder på

Ørum by og omegn er et meget attraktivt sted at bosætte sig for både unge og ældre.
I tilfældig rækkefølge kan nævnes nogle af fordelene:

Ørum er en attraktiv centerby mellem Viborg og Randers. Der er gode bus forbindelser til begge byer, se køreplan på Midttrafik.dk

Byen ligger lige op til Nørreådalens smukke natur og mod nord grænser den op til skovene omkring Tjele Gods.

Byen har en service, der sikrer helhed og sammenhæng i hverdagslivet – hele livet.

Ørum har egen lægehus, med bioanalytiker og sygeplejersker samt nybygget faciliteter hos fysioterapeuten, som også indeholder plads til fodterapi.

Der er gode dagligvarebutikker, hvor en ny Dagli´Brugsen er opført.

Endvidere findes der mange andre butikker, som vist under fanen Handel/Erhverv.

Spredt i byen ligger grønne ”oaser” mellem de forskellige nybyggede kvartere. Der er gode sti forbindelser mellem alle byens kvartere, samt gode adgangsmuligheder til attraktive bynære landskaber med “futdalen” og det kupperede terræn i baghaven

Byen består af en god blanding af ejer- og lejerboliger, hvoraf  mange ligger ved naturen.

Der er et rigt foreningsliv på mange fronter, som det kan ses under fanen Foreninger.

Der er en velfungerende skole fra 0. Til og med 9. Årgang samt et nyt sportscenter og forsamlingshus. Find yderlig oplysninger på Tjelecenteret hjemmeside

Der findes en nyanlagt mountainbike bane ved skolen, samt der påtænkes nye spor i “futdalen”.

Tunnellen under hovedvejen sikrer, at primært børn fra hele byen kan komme i skole og til sportsaktiviteter uden frygt for ulykker og, at børnene selv kan cykle og gå uden at skulle køres.