Om Mediegruppen 

Gruppen er opstået som udløber efter et Beboermøde, afholdt på Ørum Skole d. 28/1 2017. Gruppen er sammensat af interesserede folk som ønsker, at yde et bidrag til kommunikationen i og omkring Ørum. Pt. består gruppen af Anni Vognstoft, Henrik Christensen, Leif Hansen, Mikkel Bay og Henrik Ladefoged – alle fem med hver deres forskellige interesser og kompetencer men med det fælles mål, at øge kendskabet til Ørum udadtil samtidig med, at forsyne nuværende og kommende beboere med oplysninger om aktiviteter i byen og omegnen – Mediegruppen er organiseret som et underudvalg til Ørum Beboerforening. 

Har du spørgsmål eller lyst til også, at blive en del af mediegruppen, kontakt da admin@ørumborger.dk

 

Hilsen Mediegruppen under Ørum Beboerforening