Legeplads ved Tjele Centeret

  • Legeplads

Det videre arbejde fokuseres primært på en mulighed for etablering af legeredskaber/ faciliteter i tilknytning til Tjele Centret. Faciliteterne ved hallen i Møldrup nævnes som inspiration. Derudover gøres der opmærksom på, at samtænkning mellem skolen og den kommende børnehaves legeplads kan få stor værdi for hele byen.

 

8/7 2019

Legeplads:
Grundfos’ Jubilæumsfond har doneret 20.000 kr. og TC har i næste års budget også afsat nogle penge til det. DIF og DGI’s Foreningspulje har også givet tilsagn om 25.000 kr. til hjælp til, at anlægge en legeplads ved Tjele Centeret – Der søges yderligere fonde og ved kommunen.

Der er indhentes priser på udstyr og legeredskaber.