By Pedeller

  • Bypedeller

(tovholder David Croft)

Viborg Kommune understøtter gerne etablering af korps af ”bypedeller”. Kræver indgåelse af skriftlig aftale efter nærmere dialog mellem lokalsamfund og kommune. Der er umiddelbart interesse for projektet, men man mangler lidt et overblik over organisering og rammesætning. Hvis interessen munder ud i et konkret ønske om bypedeller i Ørum, skal udviklingsgruppen vende tilbage til kommunen herom.

Viborg Kommune viderebringer også en ide fra Løvskal, om en task force hvor ”borgere hjælper medborgere” med at holde fortov mv.

 

8/7 2019

Bypedeller:
Der er lige nu 6 bypedeller, som er i gang med arbejdet. Bl.a. ude ved branddammen. Kommunen har givet et beløb til indkøb af redskaber.
Bypedellerne arbejder på at holde Ørum pæn, men det sociale vægter også højt. Der er stadig plads til flere, så hvis nogle kunne tænke sig at være med, kontakt da David Croft.