Foreninger

Foulum IF

Foulum IF er en forening der samler byens fodboldglade i alle aldre. Vi har forskellige hold og flere årgange i børnerækkerne. Desuden flere senior hold både til de som giver den gas til træning på højt plan, og dem som sætter mest pris på 3. halvleg.

> Link til web <

Ørum IF

Ørum Idrætsforening, med tilholdssted i Tjelecenteret, er en flerstrenget forening. Foreningens formål er at samle egnens beboere – og især ungdommen – til idræt og andet fælles virke, for i fællesskab at fremme en god og sund udnyttelse af fritiden.

> Link til web <

Ørum Beboerforeningen

Ørum Beboerforening står for at afholde arrangementer/event/foredrag/musikarrangementer osv. i byen.

Beboerforeningen er også repræsentant for Ørum og omegn ind i Viborg kommune. Har du en god idé til byfornyelse eller andet, så kan Beboerforeningen formidle kontakt til mulige puljer og fondsansøgninger.

> Link til web <

Ørumnet

Ørum og omegns antenneforening, der tilbyder hurtig internet og TV til fordelagtige priser.

> Link til web <

FDF Ørum

I Ørum FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er blandt andet friluftsliv og leg.

> Link til web <

Lucky Boots – Country Club

Vi samles om den gode country musik og det hyggelige samvær og er der andre klubber der holder et festligt arrangement, så kommer vi.

> Link til web <

Ørum & Omegns Husmoderforening

 

> Link til web <

Grundejerforeningen Veldsparken

Foreningens formål er jf. foreningens vedtægter §1, at varetage grundejernes fællesinteresser, herunder at drage omsorg for udførelsen af de forpligtelser, der påhviler foreningen i henhold til byplanvedtægt nr. 1, der er tinglyst på medlemmernes ejendomme med Viborg Kommune som påtaleberettiget.

> Link til web <

Ørum-Mollerup jagtforening

I Ørum – Mollerup jagtforening tilbyder vi bl.a. flugtskydning på egen bane, jagter i Fastruplundskov, havjagter, kaninjagt på Endelave, riffelarrangementer, mulighed for rågeregulering og meget mere.

Alle er velkomne.

> Link til web <

Ørum og Omegns Seniorer

Foreningens formål er at samle alle folke og invalidepensionister og at varetage deres interesse over for offentlige myndigheder. I det hele taget at fremme samarbejdet og sammenholdet medlemmerne imellem ved samvær og afholdelse af møder, udflugter og lignende, og arbejde for udnyttelse af pensionistloven og dens forberedelse.