Ørum og Omegns Husmoderforening

 

Bestyrelsen

Formand

 

Næstformand

 

Kasserer

 

Sekretær

 

Medlem

Karen Jacobsen

 

Birgit Hansen

 

 Sonja Hansen

 

Lene Croft

 

Anette Kristoffersen

86652827 – 50532827

 

86652044 – 23622298

 

86652541 – 23320841

 

61117191

 

51606648