Futdalen

  • Etablering af faciliteter i Futdalen

Viborg Kommune etablerer i løbet af 2019 en børneskov i Futdalen, hvilket vil kunne bidrage til nogle af de faciliteter, som efterspørges (madpakkehus, bålsted, borde/bænke mv.). Der bliver inviteret til kickoff-workshop den 1. marts 2019. Børneskoven kan fint kombineres med etablering af shelters mv. i området, men finansieres ikke af børneskovsprojektet. Der skal arbejdes videre med finansiering af yderligere anlæg lokalt. Dette arbejde kan med fordel koordineres med børneskovsprojektet.

Adgangsvej fra Søndermarksvej til Futdalen Der er behov for, at der etableres en adgangsvej for køretøjer til Futdalen, så der sikres adgang for handicappede, transport af grej o.l. Futdalen er kommunalt ejet, og der er et ønske om, at kommunen sikrer adgangsvejen.

 

8/7 2019

Futdalen:
Der er indhentet priser på shelters og madpakkehus. Tingene står lidt stille nu, da man afventer at der starter en ny Skovfoged efter sommerferien.

 

Børneskov i Ørum

Kom til en sjov og aktiv eftermiddag og vær med til at sætte dit præg på den kommende børneskov.

 

Link til Facebook begivenhed:
https://www.facebook.com/events/2363120503752091/

Link til Sundhedscenter Viborgs hjemmeside, hvor Børneskovene er beskrevet:
https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbejde/Boerneskove-i-Viborg-Kommune/Boerneskov-i-Oerum

 Viborg Kommune etablerer 6 Børneskove geografisk fordelt i kommunen med støtte fra Friluftsrådet. Den første skov i Viborg Naturpark. Den anden i Dynamitskoven i Stoholm og den tredje Børneskov i Lyngsøparken i Frederiks. Den fjerde kommer nu i Futdalen i Ørum.

Voksne danskere motionerer i naturen som aldrig før. Forskningen viser et markant fald i den tid børnene opholder sig i naturen, og at naturen har mistet sin betydning som social arena for børn og unge. Mange borgere i Viborg Kommune ikke ved, hvordan man må og kan færdes i naturen,

Formålet med projekt Børneskove er bl.a. at påvirke denne tendens i Viborg Kommune. Projektet har overordnet 3 målsætninger, der omhandler fysiske anlæg/opholdsfaciliteter i skovene, kommunikation i og omkring skovene samt frivillighed/samskabelse med lokale ildsjæle, institutioner, borgere, foreninger etc.

En ting er, at der bliver skabt gode rammer for at opholde sig i skovene – noget andet er, at de rent faktisk bliver brugt. Vi vil derfor meget gerne inddrage store som små i Viborg kommune og høre jeres bud på, hvad I ser som værende vigtig for, at Børneskovene bliver kendt og anvendt.

I den anledning vil vi gerne invitere jer til:

En sjov og aktiv eftermiddag fredag d. 1. marts 2019 kl. 14.00-16.00.

Dagens program:

I kan komme, når det passer ind i jeres program.

I vil blive budt velkommen, informeret om børneskovene og formålet med dem. Derefter er der lagt op til en sjov og aktiv eftermiddag i Futdalen, hvor store som små kan prøve sjove workshops omhandlende hulebyg, bål, snitteværksted, lerværksted, kreativitet i skoven og komme med input til anlæggelsen af Børneskoven i Ørum.

Dagen afholdes nede i Futdalen – Mulighed for parkering ved Sønderlund og Søndertoft – gå via stien fra Søndertoft til slugten midt i Futdalen. Husk praktisk tøj.

Hvis spørgsmål er du velkommen til at kontakte: Dennis Krogsdal Madsen, tlf. 93598059, dekm@viborg.dk