Kunststofbane og Måltavle

  • Kunststofbane

Ønsket om etablering af en kunststofbane var det højst prioriterede på Ørums udviklingsworkshop. Fordelingen af kunststofbaner foregår på samme måde som fordelingen af midler til halanlæg, og der er aktuelt ikke planer om en kunststofbane i Ørum. Byens borgere gør opmærksom på, at der ikke findes en kunststofbane i kommunen øst for Overlund i Viborg by, og at det burde have en betydning for, hvor den næste bane etableres. Der opfordres til videre bearbejdning af ønsket, samt dialog og indstilling til idrætsrådet, samt at der laves aftaler for evt. medfinansiering til anlæg. Det aftales, at udviklingsgruppen selv arbejder videre for at påvirke placeringen af en kunststofbane.

 

8/7 2019

Måltavle:
Gruppen er godt i gang med at søge puljer og sponsorer, til at få etableret en måltavle på stadion.