Indlæser Begivenheder
  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Forårstur til Hammershøj Teglværk

Tegl gennem tusind år.
Den 8. maj 2019 kl. 19.00 er der forårstur til Hammershøj Teglværk, Tindbækvej 16. Hammershøj Teglværk har med stor velvilje imødekommet et ønske fra Lokalhistorisk Forening om et arrangement omkring teglens historiske betydning. Vi ved, at man i Mellemøsten har gjort brug af tegl gennem flere tusinde år. Her til lands kender vi til brugen af teglsten tilbage i 1100-tallet. bl.a. fra Dannevirke og tidlige klosterbyggerier. Lerets betydning som byggemateriale har dog været kendt siden middelalderen, hvor det anvendtes ved lerklining af bygninger. Man kunne for øvrigt se, hvor teknikken anvendes.

Rundt i det ganske land findes der gamle lergrave. Ofte lavede man teglsten i nærheden af disse og gerne hvor der var adgang til træ eller tørv til brænding af den tørrede lersten. Tit kan man se disse lergrave nævnt på gamle kort. Vi glæder os til en aften med spændende fortæl-linger om lerets anvendelse.
Entre: medlemmer 25 kr. Ikke medlemmer 50 kr.