Ørum Torv

  • Torvet

I forhold til Torvet, udtrykkedes der på udviklings dialogmødet d. 8/10 2018, et stort ønske om, at der arbejdes med Torvets indretning, så det indbyder mere til ophold og aktiviteter, end tilfældet er i dag. Torvet bør optimeres som et udendørs bymæssigt samlingssted.