By Pedeller

  • Bypedeller

(tovholder David Croft)

Viborg Kommune understøtter gerne etablering af korps af ”bypedeller”. Kræver indgåelse af skriftlig aftale efter nærmere dialog mellem lokalsamfund og kommune. Der er umiddelbart interesse for projektet, men man mangler lidt et overblik over organisering og rammesætning. Hvis interessen munder ud i et konkret ønske om bypedeller i Ørum, skal udviklingsgruppen vende tilbage til kommunen herom.

Viborg Kommune viderebringer også en ide fra Løvskal, om en task force hvor ”borgere hjælper medborgere” med at holde fortov mv.