Futdalen

  • Etablering af faciliteter i Futdalen

Viborg Kommune etablerer i løbet af 2019 en børneskov i Futdalen, hvilket vil kunne bidrage til nogle af de faciliteter, som efterspørges (madpakkehus, bålsted, borde/bænke mv.). Der bliver inviteret til kickoff-workshop den 1. marts 2019. Børneskoven kan fint kombineres med etablering af shelters mv. i området, men finansieres ikke af børneskovsprojektet. Der skal arbejdes videre med finansiering af yderligere anlæg lokalt. Dette arbejde kan med fordel koordineres med børneskovsprojektet.

Adgangsvej fra Søndermarksvej til Futdalen Der er behov for, at der etableres en adgangsvej for køretøjer til Futdalen, så der sikres adgang for handicappede, transport af grej o.l. Futdalen er kommunalt ejet, og der er et ønske om, at kommunen sikrer adgangsvejen.