Kære ny borger i Ørum
Etablering af Slusen, som er en klub for tilflyttere til Ørum og Omegn blev en realitet i august 2018

Hvad er Slusen
Formålet med at lave Slusen er at nye indbyggere i byen hurtigt kan blive integreret i byen
og lære nye mennesker at kende.

Fordelen ved at tilflyttere får ”deres egen” klub er, at de i Slusen kan møde andre tilflyttere,
der søger et lokalt netværk, mens dem, der er født og opvokset i området ofte har et stort
netværk, og derfor kan have svært ved at rumme flere nye bekendtskaber.

At være en del at ”Slusen” kan betyde, at man ved hvem, der også er ny i byen, og
dermed kan man opnå en følelse af fællesskab, når man møder andre ”nye” rundt omkring
i byen.

Hvordan?
Der skal sammensættes en bestyrelse, som bl.a. har til opgave at byde tilflyttere
velkommen til området. I første omgang sammensættes bestyrelsen af aktive Ørum
borgere med et stort netværk blandt borgere i Ørum og Omegn og et godt kendskab til de
aktiviteter, der findes. Efterhånden suppleres med aktive tilflyttere, som er klar til at danne
netværk med de næste tilflyttere.

Hvad?
Bestyrelsen for Slusen sørger for at give en kurv til de nye mennesker, der er flyttet til
byen – både husejere og lejere.

Når man afleverer kurven, kan man få en snak med de nye om, hvad de interesserer sig
for og opfordre dem til at deltage i nogle af de mange aktiviteter i byen og til at melde sig
ind i én eller flere af byens mange foreninger.

Hvis vedkommende ønsker det, kan de oprettes i en kontaktdatabase for nye borgere i
byen, som alle ”nye” får adgang til, når den er klar ?. Her kan fx stå, om man har børn,
hvor gamle de er, interesser mm. Via databasen skal det være muligt at sende SMS eller
mail, fx til andre med samme interesse, som én selv.

Det kan også være, at man mangler nogen til at lufte hund, hjælpe med børnepasning eller
måske til at holde nytårsaften sammen med – kun fantasien sætter grænsen.

Krav til et nyt medlem af slusen
Du er flyttet til Ørum efter 1-8-2018
Du må ikke have boet i Ørum de sidste 5 år, og du må ikke være flyttet ind hos en her
boende mand eller kvinde.

Ved tvivl træffer slusens bestyrelse den endelige afgørelse i alle tvister.

Tilbud til tilflyttere
Vammen Kro /Søkroen i Klejtrup/ Hob-Inn / Foulum Fodboldgolf inviterer alle nye
tilflytterere (inden for det sidste år), der er medlem af Slusen, til en gratis middag og
ophold på Foulum Fodboldgolf center . Det bliver fremover søndag, uge 36, kl.
13:00.hvert år.
Efter det første år i Ørum, skal man selv betale maden fra Vammen kro pris ca. 65,00 kr.
Ved dette arrangement kan netværket i Slusen styrkes, og det er muligt at lave en
opfølgning på, om slusens formål: At tage godt imod nye borgere, er opfyldt.
Vi håber at se mange tilflyttere år efter år, så netværket omkring Slusen konstant udvides.

Et husstand medlemskab i slusen er gratis.

Ring eller sms til slusen direkte mob nr 4019 2597
Eller skriv til mail slusen@tjelecenteret.dk

Da det er en frivillig der passer mail og mob nr, kan der gå lidt tid før vi svarer

Hvem står bag?
Dette initiativ er udviklet i Tjelecentrets bestyrelse i tæt samarbejde med bestyrelsens
repræsentanter fra Foulum / Ørum Idrætsforeninger og Ørum beboerforening.

Tovholder Per Stisen
Mail: ps@prebenz.dk
Mobil 2032 0034

LÆS ARTIKEL OM SLUSEN HER::